• 6 b.j. Poloma - obecné nájomné byty
 • Obecné nájomné byty - Nová Kelča
 • Obecné nájomné byty Tisinec- Blok A
 • Obecné nájomné byty Tisinec - Blok B
 • Obecné nájomné byty Tisinec - Blok C
 • 6x2 B.J.NIŽŠIEHO ŠTANDARDU Rožkovce
 • 12 B.J. Nižšieho štandardu Hrabské - Blok A
 • 12 B.J. Nižšieho štandardu Hrabské - Blok B
 • Obecné nájomné byty Benkovce - Drevostavba
 • Obecné nájomné byty Fričkovce - Drevostavba
 • Evanjelická spojená škola internátna Červenica
 • Rekonštrukcia el. rozvodov na bytovom dome na ulici Antona Prídavku Prešov
 • Rekonštrukcia el. rozvodov na bytovom dome na ulici Sibírska 22, Prešov
 • Oprava el. rozvodov a montáž bleskozvodu na Chate Sokol , Hrabušice
 • Obecné nájomné byty Jaklovce
 • Obecné nájomné byty Terňa
 • 33 b.j. nájomné mestské byty Svidník
 • 24 b.j Lipany Bytový dom Šejba
 • 8 b.j. Nízkeho štandardu Poloma
 • Rekonštrukcia el. rozvodov na bytovom dome na ulici Komenského 21,22,23,24
 • Bleskozvod na bytovom dome na Námestí Sv. Martina v Lipanoch
 • Ďalej spolupracujeme so stavebou firmou X - domy na klúč na montáži ELI vo všetkých domoch
 • Spravujeme Verejné osvetlenie v obciach Poloma a Bajerovce
 • Spravujeme el .rozvody v Priemyselnom a obchodnom areály firmy Čech s.r.o.